Spreekster


Angelique Schipper kan uitgenodigd worden voor presentaties en lezingen over haar boek en onderwijsvisie. Zij is een bevlogen spreekster en kan vanuit haar ervaringen in het onderwijs het belang van onderwijsvernieuwing verduidelijken en het overleg hierover ondersteunen.

Haar doel is beleidsmakers, onderwijsbesturen, schooldirecties, docenten en ouders en andere geïnteresseerde groepen te ondersteunen bij hun visievorming en te inspireren bij hun keuzes. Angelique heeft gekozen voor het schrijven van een kinderboek waarin haar droomschool voor de toekomst werkelijkheid wordt, omdat in een boek alles kan en daarmee de weg vrijgemaakt wordt om op een vrije manier naar verandering van het onderwijs te kijken.

U kunt hiervoor contact opnemen via het contactformulier.