Lezing Talentontwikkeling


Angelique Schipper is een bevlogen spreekster die inzichtelijk kan maken hoe ouders en onderwijs aan talentontwikkeling van kinderen kunnen bijdragen en creativiteit kunnen stimuleren. Hoe talent – ongeacht op welk vlak en welk niveau –  de motor van motivatie om te leren kan worden van ieder kind.
In 2008 stopte Angelique met haar baan als manager bij de overheid. Zij volgde haar hart en maakte van schrijven, optreden en presenteren haar beroep. In augustus 2008 richtte zij de Stichting Talentenloods op met als doel dat kinderen eerder met hun talenten aan de slag kunnen gaan. Hiervoor ontwikkelde zij een naschools programma en een verlengde schooldag voor twee basisscholen. Voor de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) werd zij freelance docente en voor Stichting Hollands Boegbeeld ontwikkelde zij educatieve voorstellingen. Hierdoor kwam zij de afgelopen jaren op zeer veel scholen terecht. Haar onderwijsvisie breidde zich uit van het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van cultuur, sport en techniek, naar talentontwikkeling in het algemeen en ruimte voor creativiteit als basis van vernieuwing.

Voor ouderavonden, docententeams en schoolbesturen
Wordt de lezing gecombineerd met praktische tips over het herkennen van talenten van de kinderen en ruimte scheppen voor creativiteit in de bestaande lesstructuur.

Talent
Met talent wordt bedoeld datgene waar een kind zijn hart (interesse) heeft liggen en goed in is/kan worden, ongeacht op welk gebied of niveau. Het talent van het kind staat centraal en is de kapstok waarbij alle andere vaardigheden het talent van het kind ondersteunen. 


Creativiteit
Creativiteit is de basis van vernieuwing. Creativiteit is het gehele proces van onderzoek, analyse, maken en presenteren. De zogeheten creatieve vakken, bijvoorbeeld Tekenen en Muziek, kunnen net zo goed alleen zitten op het onderdeel ‘maken’  als dat de vakken Taal en Rekenen kunnen uitnodigen tot creatief denken. Creatief denken kan op alles toegepast worden.


Bijdrage
Naast het ontwikkelen van Talent als motor van motivatie om te leren is het zinvol om met de kinderen te bespreken waar zij hun Talent voor willen inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de UNESCO doelstellingen van de Verenigde Naties: ontwikkeling van universele waarden en verbetering van de leefomstandigheden van alle mensen ter wereld.


Leerstrategie
Het huidig onderwijs is vooral gebaseerd op beheersing van geschreven taal. Dit kan er toe leiden dat kinderen met bijvoorbeeld dyslectie op een lager niveau presteren dan nodig. Er zijn ook kinderen die beeldslim of luisterslim zijn. Met behulp van bijvoorbeeld het MILS-onderzoek (Meervoudige Intelligentie LeerStrategieën) van Bureau Van Bodegom kan op een eenvoudige wijze inzicht gegeven worden in de voorkeur voor leren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.