Lezing Talentontwikkeling


De lezing Talentontwikkeling vloeit voort uit het eerste kinderboek ‘Juffrouw HEndriKS, De beuk erin!’ waarin Angelique haar onderwijsvisie verzilverd heeft. Zij legt hierin een vergrootglas op het traditionele onderwijssysteem. Sinds 1900 moeten kinderen in Nederland verplicht naar school. Nog steeds bepalen de vakken Taal en Rekenen grotendeels de (school)carrière. De missie van Angelique is dat het talent van het kind centraal komt te staan en Taal en Rekenen de kinderen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen door mede afgestemd te zijn op hun interesses. Angelique Schipper is een bevlogen spreekster die inzichtelijk kan maken hoe ouders en onderwijs aan talentontwikkeling van kinderen kunnen bijdragen. Hoe talent – ongeacht op welk vlak en welk niveau –  de motor van motivatie om te leren kan worden van ieder kind.
In 2008 stopte Angelique met haar baan als manager bij de overheid. Zij volgde haar hart en maakte van schrijven, optreden en presenteren haar beroep. In augustus 2008 richtte zij de Stichting Talentenloods op met als doel dat kinderen eerder met hun talenten aan de slag kunnen gaan. Hiervoor ontwikkelde zij een naschools programma en een verlengde schooldag voor twee basisscholen waar kinderen kennis konden maken met verschillende sporten, muziekinstrumenten en creatieve vakken. Voor de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) werd zij freelance docente en voor Stichting Hollands Boegbeeld ontwikkelde zij educatieve voorstellingen. Hierdoor kwam zij de afgelopen tien jaar op zeer veel basisscholen terecht. Haar onderwijsvisie breidde zich uit van het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van cultuur, sport en muziek naar talentontwikkeling in het algemeen, zodat ieder kind kan stralen.

Voor ouderavonden, docententeams en schoolbesturen
Wordt de lezing gecombineerd met praktische tips over het herkennen van talenten van de kinderen en ruimte hiervoor scheppen binnen de bestaande lesstructuur en vrije tijd.

Talent
Met talent wordt bedoeld datgene waar een kind zijn hart (interesse) heeft liggen en goed in is/kan worden, ongeacht op welk gebied of niveau. Het talent van het kind staat centraal en is de kapstok waarbij alle andere vaardigheden het talent van het kind ondersteunen. 

Bijdrage
Naast het ontwikkelen van Talent als motor van motivatie om te leren is het zinvol om met de kinderen te bespreken waar zij hun Talent voor willen inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de UNESCO doelstellingen van de Verenigde Naties: ontwikkeling van universele waarden en verbetering van de leefomstandigheden van alle mensen ter wereld.

Leerstrategie
Het huidig onderwijs is vooral gebaseerd op beheersing van geschreven taal. Dit kan er toe leiden dat kinderen met bijvoorbeeld dyslectie op een lager niveau presteren dan nodig. Er zijn ook kinderen die beeldslim of luisterslim zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.