Lezing De 18 vrouwen van Brederode

Tijdens het schrijven van haar boek ‘Juffrouw HEndriKS, De vloek van de Ruïne van Brederode’ ontstond de behoefte om naast het verhaal van het Kasteel en de 18 Heren van Brederode ook de historie van de 18 Vrouwen van Brederode voor het voetlicht te brengen.


Trouwen was geen zaak van liefde, maar een taak die vervuld moest worden. De Heren van Brederode trouwden met vrouwen van aanzien. Vrouwen die geld en macht meebrachten. Zij versterkten hun Heren en vergrootten het bezit. Op Vrouwendag 8 maart 2020 bracht Angelique Schipper voor de eerste keer 18 Brederode-vrouwen voor het voetlicht om hen alsnog het podium te bieden dat zij verdienen. Gekleed als Aletta Jacobs, de voorvechtster van Vrouwenkiesrecht. Neem contact op om deze lezing op de Ruïne van Brederode bij te wonen of bij u op locatie.